Интернет Планове

ИНТЕРНЕТ минимален план

15лв 20Mbps

  • Гарантирана свързаност-да
  • Инсталационна такса -60лв

ИНТЕРНЕТ стандартен план

20лв30Mbps

  • Гарантирана свързаност-да
  • Инсталационна такса -40лв
  • Реален/Статиче IP адрес-не

ИНТЕРНЕТ максимален план

30лв50Mbps

  • Гарантирана свързаност-да
  • Инсталационна такса -не
  • Реален/Статиче IP адрес-да
  • Безплатен рутер-да
Ценова Листа

Софтуер

Adblock Plus

Adblock Plus

27/02/17 18:03
Сърфирайте в интернет, без досадни реклами!   Adblock Plusе най-популярният adblocker на разположение за Firefox, Chrome, Opera, Safari, Android и Internet Explorer .
 Driver Booster е нов инструмент от IObit за актуализиране на драйвери Driver Booster открива липсващите или остарели драйвъри и ги обновява,...
AIDA64

AIDA64

27/02/17 09:47
. AIDA64 5.80.4084 Beta / 5.80.4000 Final   AIDA64 е една от най-добрите програми за диагностика на компютъра, наследник на Everest. Дава максимално...

Развитие на Човешките реурси

Ново работно място

Описание на проекта:
На 03.10.2016г. "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 Бе одобрен проект „Създаване на нови работни места в сферата на IT технологиите на територията на Република България“, № BG05M9OP001-1.003-0766-C01  на обща стойност 65 892.11 лева БФП, от които 56 008.29 лв. европейско и 9 883.82 лв.  национално съфинансиране.
"НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:
● създаване и оборудване на 5 нови работни места на територията на Република България за период от 12 месеца, младежи на възраст до 29 г. със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни на позициите „Специалист телекомуникации и мрежи данни“ -1 бр.и „Оператор/координатор на мрежа данни“-4 бр.
След приключване изпълнението на проекта "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД
ще поеме ангажимента да запази 3 от работните места за минимален срок от още 12 месеца.
 
Начало на проекта: 03.10.2016 г.
 
Край на проекта: 03.12.2017 г.